Catalin Zamfir

" Pentru mine, sociologia a fost mereu un joc intelectual captivant şi o datorie morală.

O bună parte a activităţii mele de sociolog stă sub încercarea de a soluţiona o dilemă fundamentală: pe de o parte, cred că sociologul trebuie să analizeze obiectiv realitatea socială, să elimine tentaţia de a proiecta propriile valori şi idealuri asupra proceselor sociale analizate; pe de altă parte, cred că este datoria sociologului să devină un instrument al schimbărilor sociale, nu pus necritic în slujba actorilor sociali, ci investind în activitatea sa propriile opţiuni morale. Am înclinat mereu pentru cea de a doua poziţie. În ultimă instanţă, vocaţia sociologului trebuie să fie un constructor responsabil al realităţii sociale în care trăieşte. "

Curriculum Vitae
Evolutie profesionala
 • 1991 – Conducator de doctorat în sociologie si politici sociale
 • 1992 – Membru corespondent al Academiei Române
 • 1994 – 1999 – Redactor sef al Revistei de Cercetari sociale
 • 1994-1998 - Presedinte al Consiliului National al Cercetarii Stiintifice Universitare
 • 2000-2008 - Decan al Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala
 • 2001-2004 - Consilier de stat al Primului Ministru pe probleme sociale
 • 2001-2004 - Coordonator tehnic al Comisiei Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale
 • 2004-2007 - Presedinte de onoare al Institutului Social Roman
 • 2007 - Presedinte al Institutului Social Roman
 • 2009 – Director al Revistei Asociatiei Române de Sociologie, Sociologie Româneasca
 • 2009 – Director al Revistei on line Inovatia sociala
 • 2009 – Presedinte al Asociatiei Române de Sociologie
 • 2011 – Director al Seriei Rapoartele Sociale ale ICCV